Har ni flaggproblem? är en utställning som förbinder poeten och författaren Stig Sjödin med andra konstnärskap och konstnärliga metoder. Konstnärer som, i likhet med Sjödin i hans litterära verksamhet, beaktar sociala, ekonomiska och politiska faktorer, där växelverkan mellan platstillhörighet, omständighet och personlig erfarenhet har betydelse för verkets tillkomst och utformning. 

Utställningens titel kommer från Sjödins diktsamling utgiven 1970. Titeln Har ni flaggproblem? öppnar för frågor kring nationalitet, klass och tillhörighet medan diktens innebörd, som så ofta i Sjödins litterära verk, mynnar ut i diskussioner om människan själv. 

I dikten beskriver Sjödin hur han en dag på väg till sin ateljé passerar ett skyltfönster med texten ”Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!”. Sjödin tänkte länge på frågan i skyltfönstret och kom fram till att hans problem bestod i ett par oupplösta knutar på flagglinan. När han långt senare återvände till butiken för att fråga om råd för sina knutar på linan, hade verksamheten flyttat, och han vet inte vart.

Det är som om Sjödin skriver om det som aldrig möts men ändå hör ihop. I utställningen presenteras inlånade verk och nyproducerade verk som hör samman utan att de egentligen möts. Tillsammans med olika konstnärliga metoder och utformningar redovisas samhällsanalyser och samhällsengagemang, med människan i centrum och ett industrisamhälle som utgångspunkt, historiskt och idag. Här är industriarbetaren, kulturbyråkraten och konstnären sida vid sida, och utställningsrummet blir en gemensam plattform för en delad erfarenhet. 

Har ni flaggproblem? Vänd er till oss!

Utställningen är en del av jubileumsåret till Stig Sjödins minne. Den 7 oktober 2017 är det 100 år sedan författaren och poeten Stig Sjödin föddes i Sandviken. Stig Sjödin (1917-1993) torde vara Sandvikens främsta litterära gestalt och arbetarförfattare, välkänd inte minst för enastående skildringar av bruksmiljöer och arbetet i järnverket.


                                                        Stig Sjölund Horoskop för Sandviken


Karl-Erik Westlin Kastmaskin


Maria Lind med Fragment ur en konstsamling, från Albin Lind (1901-1964)
Björn Lövin Instrument (flygel)Gunnar SillénAngelica Falkeling Återbruk 2017 Piet Zwart Institute MFA:  STRICTLY EDUCATIONAL- MIG ÄGER INGEN
Bernd Krauss: STÅL SIGGE bl. annatPablo Sigg: Der Wille zur Macht
 Salad Hilowle: B-sides 1990-92


Liv Strömquist: Uppgång och Fall
Kapitel 4 Göra RättJonas Kjellgren


Anna Łuczak: TRUST SPEAKER https://annamarialuczak.hotglue.me/?trustspeakerssandviken%2F
 Nina Svensson: 3minuter i elva